Tin và bài mới nhất   _
 
Bạn đọc viết

DẬY THÊM & HỌC THÊM: CHUYỆN NHỎ NHƯ CON THỎ
Cập nhật: 04-10-2016 , Nguyễn tường Tâm Email cho bạn bè Bản để in

Nguyễn tường Tâm
(minh họa từ internet)

Dậy thêm và học thêm chưa bao giờ là một vấn đề ở mọi quốc gia trên thế giới. Duy nhất
    chỉ có ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa việc cô thầy dậy thêm và học trò đi học thêm mới
    tạo ra vấn nạn gây ồn ào trong nhiều năm vẫn chưa có giải pháp. Nếu được trao trách
    nhiệm, với mười hai năm phụ giáo trường cấp ba tại Hoa Kỳ, tôi có thể dẹp vấn nạn đó
    trong một tháng bằng giải pháp mà các cô thầy sẽ hài lòng, phụ huynh thỏa mãn và các
    học trò cũng vui vẻ. Theo dõi việc trao đổi ý kiến và các biện pháp của giới hoạt động và
    lãnh đạo giáo dục Việt Nam Xã hội chủ nghĩa về vấn đề dậy thêm & học thêm, người ta
    thấy hình như giới lãnh đạo giáo dục và các cô thầy giáo xã hội chủ nghĩa đều thiếu khả
    năng nhận định, phân tích, tổng hợp và lý luận; những khả năng mà người tốt nghiệp đại
    học bốn năm trở lên ở bất cứ quốc gia văn minh nào cũng phải có. Bởi vì thiếu cái khả
    năng đó, giới lãnh đạo và hoạt động giáo dục XHCN đã lúng túng không giải quyết được
    một vấn đề vốn dĩ "nhỏ như con thỏ". Khả năng trước tiên là ghi nhận dữ kiện
    (data).Thực tế là đại đa số các cô thầy giáo dậy thêm, đại đa số học trò đều đi học thêm
    kể cả học sinh lớp 1 và mẫu giáo, đại đa số học  trò đều không muốn mà bị ép đi học
    thêm, đại đa số học trò kiệt sức vì học thêm, đại đa số học trò đều không có thì giờ nghỉ
    ngơi, vui chơi, giải trí vì học thêm; đại đa số phụ huynh đều không muốn cho con học
    thêm vì nhiều lý do, nhưng vẫn phải miễn cưỡng đóng tiền cho con đi học thêm vì sợ con
    họ bị cô thầy giáo cho điểm xấu, cho lưu lớp. Tất cả các dữ kiện đó đều được phản ảnh
    trên báo chí. Vấn đề kế tiếp là phải biết phân tích  xem dữ kiện nào là chính đáng, dữ kiện
    nào là không chấp nhận được cần xóa bỏ. Rõ ràng là việc học trò đi học thêm là chính
    đáng và việc cô thầy dậy thêm cũng là chính đáng. Các dữ kiện còn lại không chấp nhận
    được. Việc học sinh đi học thêm là chính đáng bởi vì quyền đi học thêm không thể bị cấm
    cản. Việc cô thầy dậy thêm cũng là chính đáng vì cũng như tất cả mọi người, ai cũng có
    quyền làm việc, quyền mưu sinh. Đó là một nhân quyền căn bản được luật pháp quốc tế
    cũng như luật pháp quốc gia công nhận. Ai cũng có quyền tự do làm việc miễn là việc
    làm của mình không có nguy cơ gây hại cho người khác. Nếu việc làm có nguy cơ gây
    hại cho người khác ví dụ nghề y thì nhà nước cần có những qui định chặt chẽ điều kiện
    hành nghề để bảo vệ bệnh nhân. Việc một người là cô thầy hay không là cô thầy mà mở
    lớp dậy thêm chữ nghĩa hay dậy bất cứ ngành nghề gì như đàn hát, ca múa v...v đều
    không có nguy cơ gây hại cho người học nên không thể và không cần một qui định giới
    hạn hay cấm cản nào. Việc cấm thầy cô hay bất cứ ai (không phải thầy cô giáo) mở lớp
    dậy thêm là vi phạm hiến pháp. Vấn đề cần phải dẹp bỏ ở đây không phải là sự dậy học
    mà là sự đe dọa của thầy cô để ép học trò của mình phải đi học thêm lớp tư của mình. Đe
    dọa học sinh dưới bất cứ hình thức nào là hành vi phản giáo dục và vi phạm luật pháp cần
    phải triệt để cấm. Bình thường việc đe dọa làm thiệt hại người khác đã là hành vi bị luật
    pháp trừng phạt. Trong trường học Hoa Kỳ, việc đe dọa học sinh cũng bị tuyệt đối cấm.
    Việc đó gọi là bắt nạt (bully). Ngay từ đầu năm, các trường học Hoa Kỳ đều cho học sinh
    học tập rất kỹ thế nào là hành vi bắt nạt và hành vi đó phải bị cấm đoán ra sao. Ngăn cản
    hành vi bắt nạt nhau trong trường là tối quan trọng. Cô thầy giáo khi nghe nói có học sinh
    bị bắt nạt thì phải hoặc giải quyết ngay tức khắc, hoặc báo hiệu trưởng để cùng giải quyết
    cấp thời. Nếu một học sinh báo cáo bị bạn đồng lớp hay đồng trường bắt nạt, đe dọa mà
    cô thầy và hiệu trưởng không họp giải quyết ngay tức khắc mà để việc đó kéo dài nhiều
    lần thì hiệu trưởng hay cô thầy giáo có thể bị mất bằng hành nghề (và dĩ nhiên mất việc).
    Việc bảo vệ học sinh trong trường học Hoa Kỳ là một trong các mục tiêu hàng đầu. Đấy
  
    là nói về việc học sinh đồng trường hay đồng lớp bắt nạt, đe dọa nhau. Cô thầy trong
    trường Hoa Kỳ tuyệt đối không được lớn tiếng (raise the voice) với học trò chứ đừng nói
    là đe dọa. Tôi chưa thấy trường hợp nào cô thầy đe dọa học trò ở Hoa Kỳ. Chỉ thỉnh
    thoảng báo đăng trường hợp cô thầy giáo tằng tựu với học trò và trường hợp này cô thầy
    bị đuổi việc ngay tức khắc (không cần chờ kết luận của cuộc điều tra của công an), chưa
    kể còn bị truy tố trước pháp luật. Tất cả các biện pháp đó nhằm bảo đảm trường học là
    một môi trường thân thiện và an toàn cho học sinh. Chương trình cải cách giáo dục của
    Việt Nam cũng đề ra mục tiêu trường học thân thiện, an toàn nên cũng là hợp lý nếu áp
    dụng biện pháp của trường học Hoa Kỳ vừa trình bày.
    Vì thế nếu được trao trách nhiệm tận diệt vấn nạn dậy thêm & học thêm hiện nay tôi sẽ
    ban hành một nghị định với nội dung sau:

    1-Yêu cầu hiệu trưởng và các giáo viên các trường từ vườn trẻ tới cấp 3 trên toàn quốc 
    phổ biến trực tiếp cho tất cả các học sinh và phụ huynh nghị định này.

    2-Các cô thầy giáo được hoàn toàn tự do mở lớp dậy thêm bất cứ ở đâu và bất cứ ngày
    giờ nào miễn không xâm phạm giờ giảng dậy trong trường và cơ sở nhà trường.

    3-Các cô thầy giáo tuyệt đối không được đe dọa học sinh dưới mọi hình thức để bắt học
    sinh đi học thêm.

    4-Các cô thầy giáo tuyệt đối không được nhận học sinh trong lớp công của mình về lớp tư
    của mình để dạy thêm lấy học phí.

    5-Các học sinh bị cô thầy giáo đe dọa hay phụ huynh biết con em mình bị đe dọa dù dưới
    bất cứ hình thức nào, với bất cứ mục đích gì, được khuyến khích  làm tờ trình gửi hiệu
    trưởng liên quan và bản sao gửi về văn phòng của tôi để theo dõi.

    6-Ngay khi nhận được tường trình của học sinh hay phụ huynh về hiện tượng cô thầy đe
    dọa học sinh dưới bất cứ hình thức nào, với bất cứ mục đích gì, thì hiệu trưởng phải làm
    tờ báo cáo gửi trưởng ty giáo dục đề nghị bãi nhiệm giáo viên liên hệ ngay lập tức (trong
    ngày) và thông báo kết quả việc xử lý tới văn phòng tôi.

    7-Nếu phụ huynh thấy hành vi đe dọa của cô thầy đối với con mình đáng bị khởi tố tội
    hình sự thì được khuyến khích làm đơn gửi cơ quan công an thụ lý.

    8-Giáo viên bị phụ huynh và học sinh tố cáo dù không bị cơ quan công an truy tố hình sự
    thì vẫn bị kỷ luật hành chánh là sa thải.

    9-Tất cả các hiệu trưởng và giáo viên trên toàn quốc phải tức khắc áp dụng nghị định này.
    Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

    Chủ tịch ủy ban cấm đe dọa học sinh
    ký tên và đóng dấu

    Trong 9 điều của nghị định, điều thứ 4:"Các cô thầy giáo tuyệt đối không được nhận học
    sinh trong lớp công của mình về lớp tư của mình để dạy thêm lấy học phí." nhằm triệt để
    ngăn chặn sự đe dọa của cô thầy đối với học sinh.

    Nguyên lý trong biện pháp này là việc bảo vệ học sinh là mục tiêu tối hậu và lời tố cáo
    của học sinh được coi là bằng chứng phạm tội đối với cô thầy bị tố cáo. Đây là sự khác
    biệt đối với nguyên tắc hình sự thông thường. Theo nguyên tắc hình sự thông thường,
    nghi can được coi là vô tội cho tới khi có bằng chứng phạm tội. Nhưng trong các tội danh
    liên quan giữa cô thầy và học trò thì lời khai của học trò lại được coi là bằng chứng phạm
    tội của cô thầy, vì học trò vị thành niên là thành phần dễ bị xâm hại và các em không có
    khả năng tự vệ hay khả năng thu thập bằng chứng, và cần được bảo vệ. Vả lại lời nói của
    các em vị thành niên được tin tưởng trong mọi xã hội. Ngay xã hội Việt Nam cũng có câu
    châm ngôn "đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ." Chính vì thế một khi bị học trò tố cáo thì giáo
    viên sẽ bị trừng phạt ngay tức khắc, nhẹ nhất là đình chỉ công tác cho tới khi chứng minh
    được mình vô tội. Tôi bảo đảm nếu áp dụng đúng nghị định này thì tệ nạn dậy thêm &
    học thêm lâu nay ở Việt Nam sẽ chấm dứt hoàn toàn trong vòng một tháng.
  

 

04-10-2016 ,  DẬY THÊM & HỌC THÊM: CHUYỆN NHỎ NHƯ CON THỎ   

Sao chép tin này cho phép khi sử dụng mà không làm bất kỳ thay đổi trong nội dung và nguồn Chanlyonline, được đề cập.

 
Điểm nhấn
Pháp: Khủng bố mưu toan tấn công ngày 01/12

Nhóm khủng bố bị bắt hồi cuối tuần trước, nhận lệnh từ lãnh thổ Daech kiểm soát ở Irak-Syria đã dự định tấn công ở vùng thủ đô Paris vào ngày 01/12/2016

Hàn Quốc : Bỏ phiếu truất phế tổng thống vào thượng tuần tháng 12?

Nhiều dân biểu đối lập Hàn Quốc vào ngày 24/11/2016 cho biết là một cuộc bỏ phiếu về việc truất phế tổng thống Park Geun Hye sẽ diễn ra vào tuần tới đây

Trump khó dứt tình với đồng minh Nhật

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đi trước một bước, chủ động gặp Tổng thống Mỹ đắc cử Trump nhằm nhắc nhở về mối quan hệ "đã ăn vào máu" trong chiến lược của hai nước.

“Thẩm phán máu” của IS mất mạng

Một chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị cho là thiệt mạng tại TP Nineveh – Iraq, kênh truyền hình Alsumaria News (Iraq) đưa tin hôm 24-11.

Bài được xem nhiều nhất
Ảnh trong ngày:
Cháu ngoan lưu manh của bác Hồ

Chân lý online trên web
facebook Twitter youtube
 
 
  • Videos
  • Đời sống
  • Bạn đọc viết
  • Phỏng vấn
  • Nhân quyền
  • Văn học  nghệ thuật
  • Việt Nam
  • Quốc tế

NHÂN DANH VIỆT NAM

  

Le Thu, Diem Lien goi ten nhau

  

Goi Anh Mua Xuan - Diem Lien

  

Việt Nam Ngày Mới – Ca sĩ Hà Lan Phương – Thơ Trâm Oanh

  

Sài Gòn niềm nhớ không tên

  

Ngày Về - Y Phương

  

Thiên Thần Trong Bóng Tối (Trúc Hồ) - Diễm Liên, Y Phương

  

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa - Cẩm Vân

  

Một ngày Việt Nam - Mai Thanh Sơn & Lê Anh Quân

  
Bà Clinton đang ở đâu?

Margot Gerster, một phụ nữ đến từ TP White Plains, bang New York, hôm 10-11 vô tình gặp vợ chồng bà Hillary Clinton đang đi bộ trong khu rừng ở thị trấn Chappaqua, quận Westchester, New York.

Chuyên gia bất động sản Mỹ tố Trump soi mói ngực

Một chuyên gia bất động sản Mỹ cáo buộc Donald Trump từng so sánh cỡ ngực của bà với người vợ đang mang bầu của ông trong một cuộc gặp.

Người Mỹ gốc Việt và vụ 'nước mắm nhiễm độc'

Thời gian vừa qua, thị trường nước mắm Việt Nam “náo loạn” vì thông tin “nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng”.

Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, APEC lo ngại bị tan rã

Kể từ ngày 18/11/2016, các lãnh đạo 21 thành viên Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương tập hợp về Lima, thủ đô Peru dự thượng đỉnh lần thứ 24 và chia tay với tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Donald Trump tái châm ngòi cuộc chiến với truyền thông

Ông Donald Trump được cho là tổng thống Mỹ đắc cử có nhiều lùm xùm với giới truyền thông nhất lịch sử nước này

Những thách thức đối ngoại bủa vây Donald Trump

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ được dự đoán sẽ lên nắm quyền với một loạt thách thức đối ngoại mà ông phải giải quyết.

Mỹ không thể tiến hành chính sách ngoại giao theo kiểu người hùng

Bản tổng kết cuối nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama không tồi cũng không tuyệt hảo ; Trung Quốc không thể là chủ nhân thế giới ; Liên Hiệp châu Âu không phải là đồng minh lớn của Hoa Kỳ…

Quan hệ Việt-Mỹ thời Donald Trump sẽ ra sao ?

Gần một tuần lễ sau ngày ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ hôm 08/11/2016, những suy đoán về chính sách ngoại giao của tân chính quyền Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được đưa ra.

Cải cách sẽ chậm lại nếu TPP trắc trở

Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và có những nỗ lực cải cách để được hưởng lợi lớn từ Hiệp định này

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam công bố Giải Nhân quyền Việt Nam 2016

Luật sư Võ An Đôn, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, và hai nhà đấu tranh cho dân oan Trần Ngọc Anh và Cấn Thị Thêu được tuyển chọn từ một danh sách 22 người được đề cử

Memorial : Tù chính trị tại Nga tăng gấp đôi trong một năm

Nhân ngày tưởng niệm nạn nhân của các vụ đàn áp chính trị, hôm nay 30/10/2016, tổ chức phi chính phủ Memorial công bố danh sách các tù nhân chính trị của Nga.

Nga bị loại khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 28/10 bỏ phiếu loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một khiển trách đau đầu đối với quốc gia càng ngày càng bị tố cáo về các tội ác chiến tranh trong hoạt động ở Syria.

Ludwig van Beethoven, biểu tượng văn hóa rock

Ludwig van Beethoven, “người hùng” của nhạc rock đến từ thế giới âm nhạc cổ điển, là chủ đề xuyên suốt cuộc triển lãm tại Philharmonie de Paris kéo dài tới ngày 29/01/2017

Giải thưởng Văn học Pháp : Goncourt và Renaudot 2016

Trưa ngày 03/11/2016, ban giám khảo giải thưởng Goncourt thông báo, trao giải cho cuốn tiểu thuyết « Chanson douce - Bản nhạc dịu êm » nhà xuất bản Gallimard, của nhà văn Pháp gốc Maroc, Leïla Slimani.

"Rhapsody Hungary": Franz Liszt và hành trình về cố hương

Nổi tiếng với những nét chạy kỹ thuật điêu luyện, những mảng hợp âm đầy đặn, mạnh mẽ, âm vực rộng mở và giai điệu đậm màu Tzigane phóng khoáng

Giải Nhân quyền Việt Nam năm 2016

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa ra thông báo giải thưởng Nhân Quyền Việt Nam năm 2016 được trao cho những người có thành tích tranh đấu cho nhân quyền trong nước

Biển Đông: Hà Nội phản đối Indonesia bắn tàu cá Việt Nam

Ngày 11/11/2016, Thông tấn xã Việt Nam loan tin là bộ Ngoại Giao Việt Nam đã phản đối và yêu cầu Indonesia trả lời về vụ bắn tàu cá Việt Nam khiến một ngư dân thiệt mạng

Lũ lụt lại hoành hành ở Miền Trung, ít nhất 2 người chết và nhiều người mất tích

Reuters hôm nay loan tin nhiều vùng ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, nước lũ dâng cao đến 2m. Nhiều tuyến đường dẫn vào những nơi ngập lụt bị cô lập hoàn toàn.

Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tuyên bố sẽ đạt các mục tiêu hạt nhân của nước này, theo truyền thông nhà nước.

Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tuyên bố sẽ đạt các mục tiêu hạt nhân của nước này, theo truyền thông nhà nước.

Mỹ không thể tiến hành chính sách ngoại giao theo kiểu người hùng

Mỹ không thể tiến hành chính sách ngoại giao theo kiểu người hùng

TT Ukraine nói ông Trump nêu vấn đề Nga gây hấn trong cuộc điện đàm

Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine hôm thứ Năm cho biết Tổng thống đắc cử Trump đã nêu "những câu hỏi về hành vi gây hấn của Nga và việc Nga sáp nhập phi pháp bán đảo Crimea" trong một cuộc điện đàm hồi gần đây.

 
 
Humanrights

"It's not enough to speak, but to speak true."
(Midsummer Night's Dream - Act 5, Scene 1)
Translation:
(Do not talk just to talk. It is more important that when you do speak to tell the truth.)

William Shakespeare (1564-1616)

Bày tỏ mối quan tâm về các hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền con người và tự do cơ bản tại Việt Nam và các nước khác.

Voicing concern about serious violations of human rights and fundamental freedoms in Vietnam and other Countries.

Những bài được đăng không nhất thiết cùng quan điểm với Ban Biên Tập, tác giả chịu trách nhiệm về bài viết của mình 2014 chân lý online All Right Reserved.